Feelix; 2014

“Feelix”;  #feelix hashtagi ile instagram’de sergilenmeye devam eden ve an itibariyle 14 fotoğraftan oluşan bir fotoğraf serisidir.

Seri, Felix-Gonzalez Torres’e bir “tribute”tür ve “Untitled (Perfect Lovers)” işinden esinlenir.

Fotoğraflarda hep iki benzer şey bulunur fakat Torres’in özdeş saatlerinin tersine bu şeyler birbirlerinden farklıdır, ikiz değillerdir ve her birinin kendine has farklılıkları vardır.

(Source: mikaye)

Feelix; 2014

"Feelix" is an ongoing serie on instagram with the #feelix hashtag, where there are 14 photos in the serie right now.

The serie is a tribute to Felix-Gonzalez Torres and influenced by his “Untitled (Perfect Lovers)”.

In the photos, there are always two similar things but unlike Torres’s identical clocks, each couple is different from each other in a queer sense, they aren’t same as twins, each has its own differences.

(Source: mikaye)

Dede (Babamın babası); 2014
Grandfather (The father of my father); 2014

Dede (Babamın babası); 2014

Grandfather (The father of my father); 2014

(Source: mikaye)